Μάθετε για το Reiki

Το Reiki έχει 3 επίπεδα.

Στο 1ο επίπεδο του συστήματος Usui ο δάσκαλος με τις εναρμονίσεις φέρνει τον μαθητή σε επαφή με την ενέργεια του Reiki.
Τα σεμινάρια και στα 3 επίπεδα διαρκούν ενα τριήμερο, Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή.
Ο μαθητής διδάσκεται την ιστορία του Reiki, τις θέσεις των χεριών, τεχνικές πως να κάνει θεραπεία στον εαυτό του και στους άλλους.

Στο τέλος της εκπαίδευσης ο μαθητής παραλαμβάνει:

  • Ένα εγχειρίδιο του 1ου βαθμού
  • Ένα cd θεραπευτικής μουσικής για συνεδρία Reiki
  • Πιστοποιητικό 1ου βαθμού Usui Reiki

Στο 2ο επίπεδο του συστήματος Usui με τις εναρμονίσεις που λαμβάνει ο μαθητής μαθαίνει και τα σύμβολα, σημαντικά κλειδιά για την ζωή του. Μπαίνει βαθύτερα στην αυτογνωσία και στις καθάρσεις του εαυτού του.

Στο τέλος της εκπαίδευσης ο μαθητής παραλαμβάνει:

  • Ένα  εγχειρίδιο 2ου βαθμού
  • Ένα εγχειρίδιο του θεραπευτή.
  • Πιστοποιητικό  2ου βαθμού Usui Reiki

Στο 3ο επίπεδο ο μαθητής με την εναρμόνιση που λαμβάνει και με το σύμβολο του δασκάλου που μαθαίνει έχει την δυνατότητα να έλθει σε επαφή με την θεϊκή φύση μέσα του. Αν αποφασίσει να διδάξει ότι έχει μάθει τότε διδάσκεται την διαδικασία των μυήσεων και ότι πρέπει να γνωρίζει ένας Usui Reiki Master.

Στο τέλος της εκπαίδευσης ο μαθητής παραλαμβάνει:

  • Ένα εγχειρίδιο 3ου βαθμού
  • Ένα εγχειρίδιο Usui Reiki Master
  • Πιστοποιητικό  3ου βαθμού Usui Reiki Master.

Στο τέλος της εκπαίδευσης Πρώτου και Δεύτερου επιπέδου ορίζεται ημερομηνία που θα συγκεντρώνονται οι ομάδες Reiki κάθε μήνα για την επεξεργασία όλων των στοιχείων που μας έφερε το Reiki στην ζωή μας.