Αγγελικό Reiki

O ιδρυτής του θεραπευτικού συστήματος Angelic Reiki είναι ο Kevin Core. Του δόθηκε από τον Αρχάγγελο Μέτατρον μεταξύ Οκτωβρίου 2002 και Φεβρουαρίου 2003.Ο Kevin Core είναι Usui και Shamballa Reiki Master.

Στο Angelic Reiki οι Άγγελοι είναι αυτοί που κάνουν τους συντονισμούς και αλλάζουν την μοριακή δομή και το DNA του εκπαιδευομένου για να τον συντονίσουν περισσότερο στην Αγγελική δόνηση και να γίνει τέλειο κανάλι στην ενέργεια. Καθιερώνεται μια συνειδητή και μόνιμη σύνδεση με τους Αγγέλους.

Σκοπός των Αγγέλων είναι να μας υπηρετούν και να μας βοηθούν να επεκτείνουμε τη συνείδηση μας μέχρι τη φώτιση. Οι Αγγελοι δεν περιορίζονται στο χώρο και στο χρόνο. Όταν κάνουμε  Angelic Reiki στον εαυτό μας, μας βοηθάει  σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά, πνευματικά. Έχουμε την δυνατότητα να στείλουμε θεραπεία στους άλλους, σε τόπους, σε καταστάσεις, κοντά και μακριά.

Κατά την διάρκεια της θεραπείας ο θεραπευτής είναι ένα κανάλι, δια μέσου του οποίου μεταδίδεται η ενέργεια στον θεραπευόμενο, επίσης έχει την χαρά να του δίνουν οι Αγγελοι καθοδήγηση για την εξέλιξη και την πορεία του θεραπευόμενου και του θεραπευτή, δηλαδή ανυψώνει την συνειδητότητα τους.

Η εκμάθηση του Angelic Reiki γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Το σεμινάριο 1ου και 2ου επιπέδου δίνονται σε ένα τριήμερο Παρασκευή Σαββάτο και Κυριακή.Στο τέλος του σεμιναρίου παραλαμβάνεται:

  • Ένα εγχειρίδιο Αngelic Reiki 1ου και 2ου βαθμού
  • Πιστοποιητικό Angelic Reiki 1ου και 2ου βαθμού

Το σεμινάριο 3ου και 4ου επιπέδου δίνονται μαζί  σε ένα τριήμερο Παρασκευή Σαββάτο και Κυριακή: Στο τέλος του σεμιναρίου παραλαμβάνεται:

  • Ένα εγχειρίδιο Angelic Reiki 3ου και 4ου βαθμού
  • Πιστοποιητικό Angelic Reiki 3ου και 4ου βαθμού

Τo Angelic Reiki  διδάσκεται και εξασκείται σε όλο τον κόσμο.